Pewność, że naszej przesyłki nie uszkodzi deszcz, nie przejmie niechętny nam sąsiad i że nawet pod naszą nieobecność korespondencja lub awiza zostaną nam doręczone. Posiadanie skrzynki na listy jest bardzo wygodne, warto jednak pamiętać, że to przede wszystkim nasz obowiązek.

W przypadku domów wielorodzinnych o obowiązek zamontowania skrzynki na listy powinien zadbać deweloper lub zarządca nieruchomości, jednak gdy mieszkamy w zabudowie jednorodzinnej ten obowiązek spada na nas. Wciąż jednak wiele osób nie jest świadomych tego, że posiadanie skrzynki pocztowej to nie nasza wola, ale konieczność, a za jej brak grożą wysokie kary finansowe.

Dlaczego trzeba mieć skrzynkę na listy?

Ustawowy obowiązek posiadania skrzynki na listy nakłada na nas Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe – zgodnie z tym aktem za zamontowanie skrzynki oddawczej odpowiedzialny jest właściciel lub współwłaściciel nieruchomości, w której znajduje się budynek mieszkalny. Skrzynka musi spełniać odpowiednie kryteria odnośnie rozmiarów i bezpieczeństwa (m.in. musi skutecznie chronić korespondencję przez niepowołanym dostępem osób trzecich i przed niekorzystnym działaniem warunków atmosferycznych), a także umiejscowienia: musi być zamontowana na drzwiach lub bramie posesji, ewentualnie w innym ogólnodostępnym miejscu, umożliwiającym skuteczne dostarczenie korespondencji przez operatorów pocztowych czy przedstawicieli firm kurierskich.

Warto też pamiętać, że brak skrzynki na listy na drzwiach domu czy ogrodzeniu może nas słono kosztować: zgodnie z art. 127 ustawy o prawie pocztowym, maksymalna kara za nieposiadanie skrzynki pocztowej wynosi aż 10 000 zł. To nie wszystko: na karę finansową naraża się również osoba, która wprawdzie skrzynkę zamontowała, ale wybrany model nie spełnia określonych prawem wymogów lub jest nieprawidłowo zamontowany (np. na wysokości, utrudniającej dostarczanie korespondencji).